ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 5

จ.อุดรธานี

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ
ปี 2548
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ห้วยเทา
ห้วยก้านเหลือง-ห้วยฮี้
ห้วยลาดกั่ว
ห้วยอีนูน
หนองปะโค
เลย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
สกลนคร
อุดรธานี
2548
2548
2548
2548
2548
N 1948900
E 804700
N 2002500
E 370900
N 1926600
E 189400
N 1873400
E 413600
N 1888800
E 290100
2
-
2
2
-
-
6
-
-
4
-
4
-
-
2
เล่มที่ 59/5
2
ห้วยปลาหาง ( ตอนล่าง )
สกลนคร
2548
N 1924300
E 359900
34
-
-
เล่มที่ 60/5
3
โยงค่าระดับ-พิกัดงานอุทกฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
 
 
 
 
เลย
2548
N 1895700
E 785300
N 1916000
E 795000
N 1936000
E 790700
-
12
10
เล่มที่ 61/5
4
โยงราคาระดับ-พิกัดงานอุทกฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
( เพิ่มเติม )
 
 
 
 
 
 
 
หนองคาย,สกลนคร,
อุดรธานี,นครพนม,
มุกดาหาร
 
 
 
 
 
 
2548
N 1979100
E 263100
N 1973600
E 381500
N 1931900
E 316200
N 1874700
E 460100
N 1850300
E 449200
46
-
-
เล่มที่ 62/5

ปี 2547
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ห้วยหลวง
น้ำอูน
อ่างฯห้วยกระเฌอ
อ่างฯห้วยนาก้านเหลือง
อ่างฯห้วยน้ำซับคำโรงสี
อ่างฯห้วยคำผักหนาม
อ่างฯห้วยหินกอง
อ่างฯห้วยขี้หิน
อุดรธานี
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
2547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1927200
E 246300
N 1898400
E 361900
N1890500
E 367500
N 1984900
E 348600
N 1977600
E 351200
N 1973200
E 353300
N 1949700
E 363400
N 1864400
E 389000
10
12
8
4
6
4
6
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เล่มที่ 57/5
2
อ่างฯห้วยทอน (เพิ่มเติม)
หนองคาย
2547
N 1973300
E 222245
14
-
20
เล่มที่ 58/5
3
ห้วยเทา
 
ห้วยก้านเหลือง-ห้วยฮี้
 
ห้วยลาดกั่ว
 
ห้วยอีนูน
 
หนองปะโค
 
เลย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
สกลนคร
สกลนคร
2547
 
 
 
 
N 1948900
E 804700
N 1998700
E 360800
N 1926600
E 189400
N 1873400
E 413700
N 1888800
E 290100
2
-
2
2
-
-
6
-
-
4
-
4
-
-
2
เล่มที่ 59/5
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2546
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ห้วยทรายสว่าง
ห้วยคำนากน้อย
รังแร้ง
ห้วยนกเค้า
ห้วยหินแตก
โนนกกหาด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
เลย
2546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1935200
E 339400
N 1914900
E 320800
N 1983300
E 347000
N 1944400
E 352600
N 1913500
E 377600
N 1919100
E 805000
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
เล่มที่ 54/5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
อ่างฯห้วยสหาย
ส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
หนองคาย
สกลนคร
 
2546
 
 
N 2023300
E 393100
N 1922400
E 374100
4
-
 
-
-
 
-
-
 
เล่มที่ 55/5
 
3
จัดรูปที่ดิน อ.เมือง
สกลนคร
2546
N 1905500
E 400100
-
-
3
เล่มที่ 56/5

 

ปี 2545
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
อ่างฯห้วยเปลวเงือก
 
อ่างฯห้วยซำ
 
หนองคาย
2545
N 1999500
E 304600
N 2000100
E 334100
-
-
4
4
6
4
เล่มที่ 47/5
2
อ่างฯหนองปะโค
 
อ่างฯน้ำโสกน้ำขาว
 
อ่างฯหนองโดน
 
อ่างฯหนองสำโรง
 
อ่างฯหนองบ่อ
 
อ่างฯห้วยทราย
 
อ่างฯหนองตาไก้
 
อ่างฯห้วยน้ำเที่ยง
 
อุดรธานี
2545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1893100
E 280600
N 1917100
E 256400
N 1926700
E 254300
N 1932400
E 264100
N 1921300
E 315000
N 1970700
E 216400
N 1923300
E 271700
N 1957300
E 277300
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 48/5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
อ่างฯห้วยเหล่ายาง
หนองบัวลำภู
2545
N 1903800
E 228500
-
 
18
 
19
 
เล่มที่ 49/5
 
4
อ่างฯห้วยโซ่
 
อ่างฯหนองแกดำ
 
อ่างฯหนองกระทุ่ม
 
อ่างฯหนองบัว
 
อ่างฯห้วยน้ำคู้
 
หนองบัวลำภู
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
เลย
2545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1948400
E 194300
N 1772400
E 328400
N 1787000
E 331300
N 1802200
E 321200
N 1906700
E 789500
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 50/5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
อ่างฯห้วยทรายขมิ้น
 
อ่างฯห้วยทรายตอนบน
 
อ่างฯห้วยเคลิ้ม
 
อ่างฯห้วยอ่าง
 
สกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
2545
 
 
 
 
 
 
 
N 1906700
E 395900
N 1898200
E 399800
N 1888800
E 401500
N 1891200
E 403200
30
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
เล่มที่ 51/5
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2544
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
ส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
อุดรธานี
2544
N 1928900
E 248300
30
 
-
 
36
 
เล่มที่ 34/5
 
2
ห้วยลิ้นควาย (คันคูน้ำ)
เลย
2544
N 1931200
E 181800
12
 
-
 
5
 
เล่มที่ 35/5
 
3
อ่างฯห้วยแก้ว
เลย
2544
N 1958300
E 781400
10
 
-
 
9
 
เล่มที่ 36/5
 
4
ฝายห้วยน้ำหมาน
เลย
2544
N 1937100
E 788200
8
 
-
 
2
 
เล่มที่ 37/5
(ฝาย)
5
อ่างฯห้วยน้ำหนาน
เลย
2544
N 1935200
E 790700
6
 
-
 
2
 
เล่มที่ 38/5
(อ่าง)
6
อ่างฯห้วยน้ำพาว
เลย
2544
N 1939300
E 789800
6
 
-
 
2
 
เล่มที่ 39/5
 
7
อ่างฯห้วยน้ำน้อย
เลย
2544
N 1950100
E 791100
6
 
-
 
3
 
เล่มที่ 40/5
 
8
อ่างฯห้วยน้ำวัก
เลย
2544
N 1944800
E 773900
14
 
-
 
8
 
เล่มที่ 41/5
 
9
อ่างฯห้วยยาง (ชลประทานเลย)
เลย
2544
N 1869300
E 807700
6
 
-
 
2
 
เล่มที่ 42/5
 
10
อ่างฯห้วยปูน (ห้วยยาง)
เลย
2544
N 1863200
E 807100
8
 
-
 
3
 
เล่มที่ 43/5
 
11
อ่างฯห้วยน้ำสวย
เลย
2544
N 1953100
E 815200
12
 
2
 
2
 
เล่มที่ 44/5
 
12
อ่างฯห้วยลิ้นควาย
เลย
2544
N 1933400
E 183100
20
 
-
 
4
 
เล่มที่ 45/5
 
13
อ่างฯห้วยโป่ง,ห้วยชมและห้วยไว
เลย
2544
N 1958500
E 800500
10
 
-
 
10
 
เล่มที่ 46/5
 

 

ปี 2543
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการห้วยหินแก้ว
หนองคาย
2543
N.1984000
E.225200
12
 
-
 
6
 
เล่มที่ 23/5
2
โครงการน้ำพาว
เลย
2543
N.1940000
E.787200
-
 
2
 
-
 
เล่มที่ 24/5
3
โครงการห้วยอีเลิศ
เลย
2543
N.1918200
E.790900
6
 
-
 
3
 
เล่มที่ 25/5
4
โครงการน้ำสวย
เลย
2543
N.1952500
E.177300
4
 
-
 
-
 
เล่มที่ 26/5
5
โครงการห้วยผาวัง (คันคูน้ำ)
หนองบัวลำภู
2543
N.1916600
E.187400
6
 
-
 
2
 
เล่มที่ 27/5
6
โครงการอ่างฯห้วยขี้หิน
สกลนคร
2543
N.1870000
E.383800
10
 
-
 
11
 
เล่มที่ 28/5
7
โครงการอ่างฯห้วยแอด
สกลนคร
2543
N.1909000
E.434400
4
 
-
 
3
 
เล่มที่ 29/5
8
โครงการอ่างฯห้วยบ้านแพงตอนบน
สกลนคร
2543
N.1911600
E.336500
2
 
-
 
-
 
เล่มที่ 30/5
9
โครงการอ่างฯโสกนกเต็น
สกลนคร
2543
N.1968000
E.363300
4
 
-
 
11
 
เล่มที่ 31/5
10
โครงการอ่างฯหนองกวั่ง
สกลนคร
2543
N.1966300
E.347200
4
 
-
 
11
 
เล่มที่ 32/5
11
โครงการอ่างฯวังแคน
สกลนคร
2543
N.1976700
E.546700
4
 
-
 
11
 
เล่มที่ 33/5
12
โครงการอ่างฯห้วยค้อ
สกลนคร
2543
N.1876100
E.417300
2
 
-
 
-
 
เล่มที่ 52/5
13
โครงการอ่างฯภูน้อย
สกลนคร
2543
N.1912500
E.333100
2
 
-
 
1
 
เล่มที่ 53/5

 

ปี 2542
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการฝายบ้านเหล่าเจริญ
สกลนคร
2542
N 2002800
E 333200
8
-
-
เล่มที่ 22/5

 

ปี 2541
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการชลประทานระบบส่งน้ำภาค ตอน.
ในเขต สชป.4
หนองบัวลำภู
หนองคาย
2541
2541
N 1943200
E 198200
N 1982500
E 392200
14
-
3
 

 

ปี 2540
 
Back to Top
ที่
โครงการ
จังหวัด
สำรวจปี
พิกัดโดยประมาณ
จำนวนหมุดหลักฐาน
หมายเหตุ
พิกัด-ระดับ
พิกัด
ระดับ
1
โครงการปักและซ่อมหลักเขตในเขต สชป.5
โครงการอ่างฯห้วยทรายสว่าง
โครงการอ่างฯห้วยวังถ้ำ
โครงการอ่างฯห้วยน้ำบ่อ
โครงการอ่างฯห้วยทรายบน 2
โครงการอ่างฯห้วยทรายบน 3
โครงการอ่างฯห้วยเดียก
โครงการอ่างฯห้วยอ่าง
โครงการอ่างฯห้วยเคลิ้ม
โครงการอ่างฯห้วยเรือ
โครงการอ่างฯห้วยนาอ่าง
โครงการอ่างฯห้วยน้อย
โครงการอ่างฯห้วยไท
โครงการอ่างฯห้วยหินกอง
โครงการอ่างฯโคกภู
โครงการอ่างฯกุดน้ำใส
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
2540
N 1933300
E 338500
11
21
-
เล่มที่ 17/5
2
โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
โครงการอ่างฯห้วยหลวง
โครงการอ่างฯน้ำเลย
โครงการบึงสงคราม
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
2540
2540
2540
2540
N 1922600
E 245600
N 1926000
E 791000
N 1994000
E 379200
22
6
-
เล่มที่ 18/5
3
โครงการอ่างฯห้วยทอน หนองคาย
2540
N 1976900
E 230100
-
10
-
เล่มที่ 19/5
4
โครงการฝายวังยาว หนองคาย
2540
N 1986200
E 360900
-
10
-
เล่มที่ 20/5

 

ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541 ปี 2540
กลับสู่ข้อมูลโครงการ 16 สำนัก ฯ