ข้อมูลหมุดหลักฐานโครงการ

สำนักชลประทานที่ 1

จ.เชียงใหม่

สำนักชลประทานที่ 2

จ.ลำปาง

สำนักชลประทานที่ 3

จ.พิษณุโลก

สำนักชลประทานที่ 4

จ.กำแพงเพชร

สำนักชลประทานที่ 5

จ.อุดรธานี

สำนักชลประทานที่ 6

จ.ขอนแก่น

สำนักชลประทานที่ 7

จ.อุบลราชธานี

สำนักชลประทานที่ 8

จ.นครราชสีมา

สำนักชลประทานที่ 9

จ.ชลบุรี

สำนักชลประทานที่ 10

จ.ลพบุรี

สำนักชลประทานที่ 11

จ.นนทบุรี

สำนักชลประทานที่ 12

จ.ชัยนาท

สำนักชลประทานที่ 13

จ.กาญจนบุรี

สำนักชลประทานที่ 14

จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำนักชลประทานที่ 15

จ.นครศรีธรรมราช

สำนักชลประทานที่ 16

จ.สงขลา